Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Learning Media Finland Oy (2810493-6)

Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki

Sähköposti: info@mytalentia.fi

Puhelinnumero: + 358 40 833 5412

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. info@mytalentia.fi

Rekisterin nimi

myTalentia-palvelun asiakasrekisteri nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Learning Media Finland Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Learning Media Finland Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Learning Media Finland Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Kiellon oikeius

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksissa. Kiellon voi ilmoittaa myTalentia-palvelussa rekisteröidyn omien henkilötietojen yhteydessä osoitteessa www.mytalentia.fi.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tietojen tarkastamisesta ja tietojen korjaamisesta tai poistamisesta tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@mytalentia.fi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään olemassa olevan tai potentiaalisen asiakkaan nimi, Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero, Yritys ja asema, Yrityksen osoitetiedot, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja -sähköposti), työnantajayritys ja asema yrityksessä sekä asiakassuhteiden hoitamiseen ja palveluiden toimittamiseen liittyvät tiedot, kuten kyseisen asiakkaan ostamien palveluiden tiedot ja laskutustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn työnantajayritykseltä.

Poikkeustapauksissa henkilötietoja voidaan saada myös kolmannelta osapuolelta, mutta Learning Media Finland Oy tallentaa tiedot rekisteriin vasta sen jälkeen, kun Learning Media Finland Oy on saanut tähän rekisteröitävän henkilön luvan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Learning Media Finland Oy voi luovuttaa henkilötietoja tarpeellisilta osin Learning Media Finland Oy:n yhteistyöyrityksille rekisteröidyn ostamien palveluiden toteuttamiseksi. Kun rekisteröity ostaa Learning Media Finland Oy:n palvelun kautta kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun, Learning Media Finland Oy ilmoittaa kolmannelle osapuolelle sellaiset rekisteröidyn tiedot, jotka kolmas osapuoli tarvitsee tuotteen tai palvelun toimittamiseksi rekisteröidylle. Luovutus perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kun laki tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Learning Media Finland Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteritietokannat sijaitsevat suomalaisessa konesalissa, johon on suoritettu tietoturvallisuusauditointi (KATAKRI v3). Kaikilta konesaliympäristöjen ylläpitäviltä henkilöiltä edellytetään asianmukaiset turvasuojakortit.