Riitta Hyppäsen koulutukset myTalentiassa

Organisaatiot ovat yhtä hyviä kuin sen osaaminen.

Riitta Hyppänen on johtamisen valmentaja ja työelämän uudistaja

Riitta Hyppänen (FM, MBA, HHJ) on ihmisosaaja sekä luotettu kumppani työyhteisöjen ja niiden johtamisen kehittämisessä. Hän on myös on tietokirjailija, kouluttaja ja valmentaja, joka omaa monipuolisen kokemuksen henkilöstö-, koulutus- ja johtamistehtävistä kotimaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä.

Hän on ollut mukana johtamisen kehittämisen hankkeissa eri toimialojen yrityksissä sekä valtionhallinnossa, järjestöissä ja kuntasektorilla. Hän toimii myös perustamansa CM & HR Consulting Oy:n toimitusjohtajana.

Riitta haluaa vahvistaa valmennettaviensa uskoa heidän omiin kykyihinsä, rohkaista uudistumaan sanoin ja teoin. Erityisesti hän haluaa olla mukana rakentamassa työyhteisöjä, joissa luottamus, oikeudenmukaisuus ja keskinäinen kunnioitus kohtaavat vahvan liiketoiminnallisen osaamisen. Näin rakennetaan parempia asiakaskokemuksia merkityksellisten työpäiväkokemusten kautta vahvistaen samalla henkilöstötuottavuutta.

Tervetuloa DigiRiitan valmennukseen!

Valitun kaltaisia tuotteita ei löytynyt.